Един от ключовите моменти в отношенията ни с клиентите ни са данъчните услуги. Всеки бизнес, без изключение, има нужда от данъчно планиране и оптимизиране. Нашата цел е да бъдем на Ваше разположение в точния момент и да помогнем за решението на всеки Ваш казус. Консултациите, които предлагаме, са в областта на корпоративното и личното подоходно облагане, ДДС, местни данъци и такси, казуси свързани с трудовото и осигурително законодателство, въпроси касаещи данъчни ефекти при прилагането на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.
Много важни за нас са данъчното представителство и защитата Ви пред Националната Агенция за приходите във връзка с възникнали проверки и ревизии. Стремежът ни е да участваме активно в процеса на подготвяне и представяне на документите и при необходимост да разработим обяснения и мотивирани възражения в хода на данъчното производство.
Ако имате нужда от текущи данъчни консултации или просто от решение на конкретен данъчен казус, не се колебайте да се свържете с нас.