За фирми без дейност, както и за такива, които не са на абонамент при нас, предлагаме годишно счетоводно и данъчно приключване, което включва:
• Изготвяне на годишна данъчна декларация;
• Изготвяне и подаване на статистически отчети;
• Изготвяне и публикуване на годишни финансови отчети съгласно условията и сроковете в ЗС.