Виеда Консулт е счетоводна кантора с дългогодишен опит, предлагаща целия спектър на професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги във всички области, свързани с финансово-счетоводните процеси в едно предприятие.

В работата си ние залагаме на следните основни принципи и качества:
• Компетентност
• Гъвкавост
• Коректност
• Отговорност
• Доверие
• Дискретност

Желанието ни е чрез комплексно счетоводно и административно обслужване да спестим време на клиентите си и да им осигурим времето, от което те се нуждаят, за да развиват своята основната дейност.

За тази цел в кантората ни работят висококвалифицирани служители. Освен това се доверяваме на услугите на външни консултанти и сътрудници, специалисти в различни области.

Нашето предимство е опитът ни в счетоводното отчитане на различни браншове на икономиката, както и индивидуалният подход към всеки от клиентите ни в зависимост от вида и спецификата на дейността.

Екипът работи под ръководството на Виолета Папазян, дипломиран експерт-
счетоводител, член на ИДЕС и регистриран одитор.