За физически лица, свободни професии и земеделски производители предлагаме изготвяне на необходимите месечни и годишни декларации по ЗДДС и ЗДДФЛ, както и всички необходими справки и документи, свързани с текущата им дейност, изцяло съобразени с тяхните индивидуални потребности.