Неперсонифицираните дружества, на основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството имат задължение да публикуват ГФО в икономическо издание, включително електронно.

Предлагаме възможност за публикуване в нашия сайт.

Отчети 2015
Отчети 2016